Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Źródła dochodów akceptowane przez banki przy kredycie hipotecznym

Źródła dochodów akceptowane przez banki przy kredycie hipotecznym

Współpraca z bankiem detalicznym w ramach pozyskania kredytu hipotecznego jest niemożliwa, jeżeli nie przedstawisz stabilnego i legalnego źródła dochodu. Jakie źródła zarobków akceptuje sektor bankowości detalicznej i jak wygląda sytuacja z wniesieniem środków z programów socjalnych? Poniżej znajdziesz kilka kluczowych wyjaśnień.

Problematyka umowy o pracę na czas nieokreślony

Podstawa to umowa o pracę na czas nieokreślony lub umowa o pracę na czas określony z perspektywą stałego zatrudnienia. Takich klientów banki traktują w sposób priorytetowy. Niestety w wielu przypadkach dochody z umowy o pracę nie wystarczą do wygenerowania wysokiego wkładu własnego. Dla wielu banków to już wartość rzędu 30% kredytu hipotecznego. Umowa o pracę na czas nieokreślony powiązania z dywersyfikacją źródeł zarobkowania, chociażby przez wynajem lub udział członka rodziny w spłacie zobowiązania to najlepsza perspektywa na ograniczenie ryzyka. Dobra praktyka to powiązanie umowy o pracę z ewentualnym wynajmem nieruchomości. To również jedno z powszechnie akceptowanych źródeł dochodu, dość preferencyjnie opodatkowanych.

Umowy cywilnoprawne, czy faktycznie akceptowane?

Umowa zlecenie i umowa o dzieło, czyli typowe umowy cywilnoprawne występują w bankach detalicznych, natomiast nie gwarantują stabilności zatrudnienia. Kryzys w 2020 roku pokazuje wyraźnie, że firmy stojące na krawędzi wypłacalności w pierwszej kolejności natychmiast wypowiadają umowy zlecenia, bez występowania konsekwencji prawa pracy. Z drugiej strony umowa zlecenie jest bardzo elastyczna i w większości przypadków taki pracownik znajduje błyskawicznie podobnie płatne stanowisko. Dużo zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy zgłaszającego się z podobnym źródłem dochodów.

Programy socjalne wykluczone z rynku kredytów hipotecznych

Banki natomiast nie akceptują przy kredycie hipotecznym programów socjalnych, chociażby 500+, a nawet alimentów. To bowiem tymczasowe źródło dochodów, często uwarunkowane polityczne, nie uzależnione od własnego wysiłku, a w zdolności kredytowej właśnie o to głównie chodzi. To kredytobiorca powinien zarabiać na własne utrzymanie, a nie bazować na środkach darowanych, niepewnych w perspektywie kilku najbliższych lat. Poza tym kredyt hipoteczny spłaca się najczęściej przez dekady, a alimenty i programy socjalne w większości charakteryzują się limitami, do określonego wieku małoletniego.

A co z emeryturą i rentą stałą?

Inne źródła dochodów powszechnie akceptowana to emerytura i renta stała. Należy jednak pamiętać o odpowiednim wieku, w którym zaciągasz zobowiązanie długoterminowe. Limit spłaty wynosi do 75 lat. Im starszy kredytobiorca, tym warunki kredytu hipotecznego pogarszają się, wymagają ponoszenia wysokich kosztów ubezpieczenia, przejścia dodatkowych badań medycznych. Dwie osoby z umowami cywilnoprawnymi to też pełnowartościowi klienci dla banku, a zatem masz szansę na elastyczne dopasowanie źródeł dochodów. Banki nie akceptują źródeł dochodów, co do zasady niemożliwych do formalnego potwierdzenia, zdecydowanie tymczasowych, socjalnych.