Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Wypłata kredytu gotówkowego

Wypłata kredytu gotówkowego

Jeżeli już podjęliśmy decyzję o zaciągnięciu kredytu gotówkowego musimy liczyć się z tym, że Kredyt gotówkowy wypłacany jest najczęściej, wbrew nazwie, bezgotówkowo na wskazany przez kredytobiorcę rachunek. Dostępność wypłaty w gotówce uzależniona jest głównie od banku, niektóre banki nie prowadzą obsługi kasowej.

Harmonogram spłaty kredytu gotówkowego

Harmonogram spłaty kredytu to dokładne zestawienie wszystkich terminów spłaty rat i kwot, które powinniśmy wpłacić na rachunek banku. Wiele banków do harmonogramu dołącza także wypełnione druki polecenia przelewu, i możemy ich użyć, w przypadku kiedy kredyt spłacany jest gotówką w kasie banku lub na poczcie.

Rezygnacja z kredytu po podpisaniu umowy

Musimy pamiętać również o tym, że Ustawa o kredycie konsumenckim daje konsumentom prawo zmiany decyzji już po podpisaniu umowy. Możemy bez problemu w terminie 14 dni od zaciągnięcia zobowiązania zrezygnować z popisanej umowy. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną. Oświadczenie takie powinniśmy wysłać najpóźniej w ostatnim dniu przed upłynięciem ustawowego terminu.

W sytuacji kiedy kwota kredytu już została przelana na nasz rachunek, musimy jak najprędzej zwrócić ją kredytodawcy nie później niż w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy. Do tej kwoty bank doliczy nam odsetki za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty zobowiązania.

Spłata kredytu przed terminem

Decydując się na podpisanie umowy kredytowej musimy być świadomi tego, że zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim możemy w każdym czasie spłacić całość lub część kredytu. Bank może jednak pobrać od nas dodatkową opłatę za spłatę kredytu przed terminem, ale tylko w sytuacji kiedy :

• Spłacamy zaciągnięty kredyt w okresie, kiedy stopa oprocentowania jest stała;

• Kwota spłacanego przez nas w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu nie może być wyższa niż 1 procent spłacanej części kredytu, jeżeli do końca spłaty zaciągniętego kredytu pozostał więcej niż jeden rok lub 0,5 procent w pozostałych przypadkach.

Możliwość wcześniejszej spłaty dotyczy kredytów do kwoty 255.550 zł. Bank w takiej sytuacji ma obowiązek rozliczyć spłacony przez nas kredyt w terminie 14 dni od dokonania przez nas całkowitej wcześniejszej spłaty.

Opóźnienie w spłacie raty

Jeżeli zdarzy nam się opóźnienie w spłacie raty bank naliczy odsetki za nieterminową spłatę a także upomni się o uregulowanie należności. Za upomnienia kredytodawcy najczęściej pobierają dodatkowe opłaty.