Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Ważne dokumenty nieruchomości

Ważne dokumenty nieruchomości

Zamiar nabycia określonej nieruchomości rozpoczyna starania o kredyt hipoteczny. Jeśli zależy nam na wybudowaniu nowej nieruchomości bądź przebudowie istniejącej warto skorzystać z tego rodzaju zobowiązania. Każda nieruchomość pochodząca z rynku wtórnego lub pierwotnego musi wykazywać się szeregiem odpowiednich dokumentów. Jeśli chodzi o nieruchomość z rynku pierwotnego musi to być :

  • Umowa przedwstępna z deweloperem
  • Odpis z księgi wieczystej
  • Wkład własny
  • Pozwolenie na budowę
  • Wykaz działki z ewidencji gruntów
  • Oświadczenie dewelopera

Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku rynku pierwotnego, które wymusza na kredytobiorcy skompletowanie identycznego zestawu dokumentów.

W momencie, w którym bank otrzymuje tego rodzaju dokumentację od razu przechodzi do weryfikacji i analizy zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. To dobry moment aby zastanowić się nad dodatkowymi ubezpieczeniami, które dają szeroki zakres ochrony. Są to :

  • Ubezpieczenia od utraty pracy
  • Ubezpieczenia z tytułu niskiego wkładu własnego
  • Ubezpieczenia na życie
  • Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW

Stopa Oprocentowania i WIBOR

Jak wiadomo, wysokość kredytu hipotecznego nieustannie poddawana jest fali oprocentowania. Należy pamiętać, że stopa oprocentowania stanowi cenę jaką narzucają instytucje finansowe za udzielenie zobowiązania kapitałowego w formie kredytu hipotecznego. Wielkość jej zawsze jest wartością procentową, która jest wyrażana w stosunku rocznym. Nikt poza Radą Polityki P nie ma wpływu na jej wysokość. Przez ostatnie lata zauważa się jej spadek, co wpływa na częstotliwość zawieranych przez Polaków umów o kredyty hipoteczne.

Z kolei jeśli chodzi o wskaźnik WIBOR, który jest ceną po której instytucje finansowe w całym kraju obracają między sobą środkami finansowymi o zmiennym oprocentowaniu to Im jest on wyższy tym zwiększy się również rata kredytu. Dlatego warto przed podpisaniem umowy zorientować się w jego wysokości, gdyż jego wartość determinuje wysokość comiesięcznego zobowiązania.

Rata równa i malejąca

Należy pamiętać, że rodzaj raty zobowiązania również wpływa na jego preferencyjność. Zazwyczaj kredyt hipoteczny jest spłacany w systemie rat malejących bądź równych. Rata stała charakteryzuje się mniejszą częścią kapitału i większą odsetkową na początku kredytowania, z upływem czasu te wartości zamieniają się wysokościami, pozostawiając stałą wartość wysokości raty. Z kolei rata malejącą zakłada tendencje zniżkową w wysokości raty, gdyż odsetki są naliczane od wysokości kapitału hali jeszcze pozostał do uregulowania.