Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Rynek kredytowy, a perspektywy restrukturyzacji zadłużenia

Rynek kredytowy, a perspektywy restrukturyzacji zadłużenia

W 2018 roku według aktualnych statystyk branżowych ponad dwa miliony Polaków posiada kredyt hipoteczny. To najpopularniejsza forma pozyskania własnej nieruchomości. Coraz więcej osób uruchamia karty kredytowe i kredyty konsumpcyjne. Praktycznie rok do roku rynek kredytów konsumpcyjnych rośnie w graniach 10% (+/-).

Konsolidacja jako najlepsza metoda restrukturyzacji

Kredyty konsumpcyjne dzielą się w Polsce najczęściej na ratalne – zakup środków trwałych, samochodowe (duża nisza) karty kredytowe (stale rosnąca kategoria), limity w rachunku osobistym. Niektóre gospodarstwa domowe stosują wiele pożyczek jednocześnie, co prowadzi do wielu problemów związanych chociażby z terminowym regulowaniem zobowiązań, czy niezgodnością terminów spłat do harmonogramu uzyskiwanych dochodów. Dobrym rozwiązaniem na podobne problemy jest konsolidacja gotówkowa lub hipoteczna. Konsolidacja gotówkowa wymaga jedynie pozytywnej zdolności kredytowej, a nie wnoszenia zabezpieczeń majątkowych. Przy konsolidacji hipotecznej nieruchomość stanowi zabezpieczenie, co pozwala na maksymalne wydłużenie okresu spłaty i na mocne obniżenie raty miesięcznej. Konsolidacja to oddzielny produkt bankowy stanowiący alternatywę dla wakacji kredytowej, czy do refinansowania.

Najpopularniejsze błędy kredytobiorców

Kredytobiorcy w Polsce preferują bardzo niskie raty i nie monitorują specjalnie całkowitych kosztów zobowiązania. Te są mniej istotne, ponieważ liczy się utrzymanie bieżącej, comiesięcznej płynności gospodarstwa domowego. Konsolidacja spełnia najlepiej podobne oczekiwania, a jednocześnie pozwala wygenerować spore zyski w bankach. Największe bolączki wśród kredytobiorców to zadłużenie ponad normę, brak analizy umów, niezrozumienie zasad panujących w polityce monetarnej, opóźnienia restrukturyzacyjne i ograniczenie kontaktów z bankami detalicznymi po wystąpieniu problemów ekonomicznych. Aktualnie banki zaczynają stosować zasady pomocy restrukturyzacyjnej, o czym mówi nawet ostatnia aktualizacja ustawy o kredycie hipotecznym.

Drogie kredyty najpopularniejsze w Polsce

Planowanie budżetu to w Polsce rzadkość. Najwięcej pożyczek konsumpcyjnych zaciąga się na sprzęty gospodarstwa domowego, a takie zadłużenie charakteryzuje się najczęściej najwyższym możliwym oprocentowaniem. Znajomość zasad restrukturyzacji staje się konieczna, nawet przy rosnącym dochodzie gospodarstw domowych, co wynika ze statystyk GUS.