Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Różnice w udzielaniu kredytów gotówkowych na poziomie banków i parabanków

Różnice w udzielaniu kredytów gotówkowych na poziomie banków i parabanków

Banki detaliczne korzystają z nieco innych norm przy udzielaniu pożyczek krótkoterminowych niż instytucje pozabankowe (prywatne firmy pożyczkowe). W artykule porozmawiamy o podstawowych różnicach między udzielaniem kredytów gotówkowych w bankach, a parabankach.

Jedna z najważniejszych różnic dotyczy norm prawnych. Banki detaliczne nie odstępują od Prawa Bankowego, od rozporządzeń KNF, od ustawy o kredycie konsumenckim. W bankach detalicznych kredytobiorca wypełnia wniosek o kredyt gotówkowy, poddaje się kompleksowej ocenie w bazach Biura Informacji Kredytowej i Biurze Informacji Gospodarczej. Do tego dochodzi ubezpieczenie pożyczki i dopełnienie niezbędnych formalności. Czas zaciągnięcia kredytu gotówkowego w bankach detalicznych jest wyraźnie dłuższy w porównaniu do parabanków. Banki detaliczne udzielają kredytów na nieco większe kwoty. W prywatnych firmach pożyczkowych dominuje natomiast segment chwilówek na kwoty 200, 500, 1000, 2000 złotych. Społeczeństwo w Polsce charakteryzuje się dochodem rozporządzalnym netto na poziomie nieco większym od 1000 złotych, a zatem zbyt wysokie pożyczki gotówkowe to ogromne ryzyko dla zachowania długoterminowej płynności. W parabankach podchodzi się liberalnie do badania historii kredytowej klienta. Niektórzy agencji podejmują decyzje indywidualne w zależności od rozmowy z kredytobiorcą, czy po ocenie konkretnego planu restrukturyzacji zadłużenia. W bankach detalicznych trudno spotkać pożyczki typowo lichwiarskie. Koszty dodatkowe w banku detalicznym to ubezpieczenie i prowizje. W parabankach dochodzi do tego dojazd agenta z gotówką, opłaty za rozpatrzenie wniosku, inne opłaty manipulacyjne.

Banki detaliczne podchodzą pod duży nadzór ze strony zewnętrznych instytucji. Parabanków natomiast nie kontroluje się często w wystarczający sposób, co daje pewne pole do nadużyć w obsłudze klienta. Parabanki wyraźnie przejmują klientów od banków detalicznych, szczególnie w sektorze mniejszych pożyczek wypłacanych w krótkim czasie od złożenia wniosku. Do parabanku idzie się po niewielki, prosty kredyt gotówkowy, a do banku detalicznego po bardziej poważne zobowiązania. Kredytobiorcy bez dobrej historii spłat zobowiązań współpracują tylko z parabankami ze względu na bardziej liberalne zasady obsługi klienta.