Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Rodzaje kredytów

Rodzaje kredytów

Kredyt bankowy to pisemna umowa zawarta pomiędzy bankiem a kredytobiorcą (przedsiębiorcą bądź osobą prywatną), na podstawie której instytucja finansowa udostępnia określoną kwotę pieniędzy, a osoba pożyczająca zobowiązuje się do jej spłacenia w ściśle określonym terminie. Kredyty często są utożsamiane z pożyczkami, jednak - co warte podkreślenia - posiadają jedna podstawową różnicę. Otóż pożyczka może być udzielona przez dowolną instytucję lub osobę i nie wymaga podpisania umowy pisemnej. Natomiast kredyt to forma pożyczki zarezerwowana jedynie bankom, a jego umowy podlegają rygorom prawa bankowego.

Większość banków funkcjonujących na polskim rynku oferuje swoim klientom wiele rodzajów kredytu - w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych kredytobiorcy. Największą popularnością cieszą się kredyty gotówkowe, które polegają na tym, iż bank udostępnia klientowi gotówkę, a ten wykorzystuje ją w dowolny sposób. Pewną odmianą tego rodzaju kredytu jest kredyt konsumpcyjny (czyli popularne zakupy na raty) oraz kredyt rzeczowy (czyli pożyczenie gotówki na ściśle określony cel - na przykład zakup samochodu). Zaletą kredytu konsumpcyjnego i rzeczowego jest zazwyczaj niższe oprocentowanie, ale jego podstawową wadą jest fakt, iż może być wykorzystany jedynie w celu zakupu ściśle określonego przedmiotu.

Popularnym rodzajem kredytu - udzielanym przez większość banków - jest kredyt hipoteczny. Głównym wyznacznikiem tego kredytu jest fakt, iż jest on udzielany na zakup nieruchomości, która aż do spłaty jest własnością banku. Kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym (udzielanym nawet na kilkadziesiąt lat), a jego przyznanie jest uzależnione od wielu czynników.

Dużą popularnością wśród Polaków zaczyna cieszyć się kredyt konsolidacyjny, którego główną cechą jest połączenie kilku zobowiązań kredytowych. Ta forma kredytu jest korzystna zwłaszcza dla osób posiadających kilka zobowiązań finansowych, gdyż pozwala zmniejszyć wysokość miesięcznych rat.

Wśród dostępnych na rynku kredytów można także wyróżnić kredyty inwestycyjne i obrotowe. Obie formy kredytowania są dedykowane głównie przedsiębiorcom, którzy chcą pokryć bieżące wydatki bądź zainwestować w określone towary i wyposażenie. W wielu przypadkach kredyty dla przedsiębiorców są ratunkiem przed utratą płynności finansowej bądź jedynym możliwym sposobem na doposażenie firmy.