Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Pożądane zmiany na rynku kredytowym

Pożądane zmiany na rynku kredytowym

Rynek kredytowy charakteryzuje się wieloma pozytywnymi możliwościami, ale nie jest jeszcze do końca dopasowany do aktualnych potrzeb społecznych. Jakie zmiany warto wprowadzić w branży kredytowej, aby zwiększyć potencjał podpisywania umów kredytowych?

Najważniejsze jest wypracowanie maksymalnego zaufania do różnych pożyczkodawców i to nie tylko do banków detalicznych, ale przede wszystkim do firm pożyczkowych, czy do serwisów z pożyczkami społecznościowymi. Jednym z najważniejszych problemów na rynku kredytowym jest zawyżanie oprocentowania nominalnego, a także kosztów pozaodsetkowych w szarej strefie, co powoduje w większości przypadków utratę całego majątku rodzinnego za tak naprawdę niewielką pożyczkę. Ograniczenie lichwiarskich praktyk na rynku kredytowym to podstawa do oczyszczenia gospodarki, a także do zwiększenia zaufania kredytowego. Kolejny problem to obsługa klientów ze słabą zdolnością kredytową. Wielu potencjalnych kredytobiorców wykonuje obowiązki zawodowe bez umowy, a jednak generuje stabilne dochody miesięczne. Obsługa wykluczonych ekonomicznie klientów to kłopot społeczny, prawny i de facto gospodarczy. Ograniczenie dostępu do pieniądza zwiększa oczywiście bezpieczeństwo systemu bankowego, a w tym utrzymania depozytów. Z drugiej strony każde ograniczenie to utrata potencjału budowania nowych inwestycji, czy zwiększenia wydatków konsumpcyjnych w najbiedniejszych grupach społeczeństwa. Rynek kredytowy oczekuje również większej przejrzystości umów, a także uczciwości od pożyczkodawców. Każda podejrzana umowa powinna być natychmiast rozwiązywana przed sądem i za pośrednictwem rzecznika praw konsumenta. Oczyszczenie rynku kredytowego z nieuczciwych podmiotów, wprowadzenie dodatkowych rejestrów firm pożyczkowych oraz nieuczciwych dłużników, lepsze perspektywy dla sprzedaży problematycznego zadłużenia, zwiększenie szans firm pożyczkowych na bazie krajowego kapitału to tylko niektóre z kolejnych obszarów do przedyskutowania.

Eliminacja nieuczciwych praktyk, unormowanie kosztów pozaodsetkowych, walka z praktykami lichwiarskimi to absolutne podstawy na nowoczesnym rynku kredytowym. Bez wskazanych zmian zainteresowanie kredytem gotówkowym pozostanie prawdopodobnie na niezmiennym poziomie.