Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Polityka monetarna i jej wpływ na rynek lokat bankowych

Polityka monetarna i jej wpływ na rynek lokat bankowych

Funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki jest poddawane procesom regulacyjnym i to w szerokich formach. W Polsce polityką monetarną zarządza Narodowy Bank Polski. Polityka monetarna, dotykająca podaży i popytu na pieniądz w społeczeństwie oraz sektorze bankowym, ogólnie w gospodarce ma duży wpływ na potencjał generowania przychodów z lokat bankowych i innych instrumentów rynku kapitałowego. Warto zrozumieć wszystkie pojęcia związane z polityką monetarną, ponieważ odgrywa dużą rolę w oszczędzaniu czy inwestowaniu długoterminowym. Przejdźmy zatem do rzeczy.

Należy stwierdzić, że banki detaliczne to instytucje finansowe zaufania społecznego. Banki centralne za pośrednictwem zwykłych banków regulują podaż pieniądza w gospodarce, a tym samym ograniczają procesy nadmiernej deflacji oraz inflacji. Niskie stopy procentowe ogłaszane standardowo przez Narodowy Bank Polski mają w krótkiej i średniej perspektywie zniechęcić ludzi oszczędzających i wygenerować znacznie większe wydatki konsumpcyjne, wpływające pozytywnie na gospodarkę. Wiadomym jest, że niskie stopy procentowe nie opłacają się z perspektywy klienta bankowości detalicznej. Wysokie stopy procentowe natomiast zachęcają społeczeństwo do zaprzestania standardowych wydatków konsumpcyjnych i przekazanie ich w ręce doradcy finansowego czy na lokatę bankową. Wysokie stopy procentowe schładzają gospodarkę znajdującą się w cyklu dynamicznego wzrostu. Ta podstawowa wiedza mówi wiele o potencjale oszczędzania. Nie zawsze, jak widzisz lokaty bankowe się opłacają. Jeżeli dobrze przewidujesz procesy gospodarcze i masz w perspektywie wzrost stóp procentowych lepiej wybrać lokaty bankowe o zmiennej stopie oprocentowania, która dopasuje się w perspektywie do makroekonomicznych, ogólnych warunków.

Niektórzy klienci banków popełniają duży błąd, ponieważ ustalają stałą stopę procentową przez lata, a później stopniowo na niej tracą. Warto zrozumieć, że od zysku otrzymanego z lokaty należy odjąć stopę inflacji w stosunku rocznym. Dopiero wtedy otrzymasz prawdziwą wartość przychodów. Ekonomia jest niestety bezlitosną nauką, która potrafi zwodzić niedoświadczonego w sprawach finansowych człowieka. Oszczędzanie, jak widać jest mocno uzależnione od polityki monetarnej, a także samych banków. Instytucje finansowe nie mogą wyłamać się ze standardu polityki pieniężnej narzuconego odgórnie, ponieważ to po prostu niezgodnie z prawem.

Klienci rozumiejący powyższe perspektywy znacznie częściej podejmują samodzielnie ryzyko inwestycyjne. Zaczynają dostrzegać instrumenty lepsze od lokat bankowych. Kupują akcje, obligacje, instrumenty pochodne, a także certyfikaty surowców, itp. Dywersyfikacja nadwyżki finansowej zawsze przynosi ponadprzeciętne rezultaty w dłuższym terminie. Co sądzisz o powyższych warunkach polityki monetarnej i czy odczuwasz faktycznie ich działanie? Zastosuj koniecznie wskazówki z artykułu, a twój portfel inwestycyjny ulegnie udoskonaleniu.