Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Oszczędzanie, jak zacząć?

Oszczędzanie, jak zacząć?

Świadome oszczędzanie, szczególnie w dłuższej perspektywie jest doskonałym zabezpieczeniem dla każdego gospodarstwa domowego. W jaki sposób jednak rozpocząć profesjonalnie przygodę z oszczędzaniem i nie popełnić przy tym kluczowych błędów? W artykule poznasz najważniejsze techniki oszczędzania, a także kluczowe narzędzia umożliwiające sprawne pomnażanie kapitału bez wielkiego zaangażowania czasowego.

Podejście do długoterminowego budowania oszczędności na lokatach bankowych

Budowanie oszczędności trwa najczęściej przez całe życie, ponieważ zabezpieczenie finansowe dobrze wpływa na psychikę, codzienność, możliwość podejmowania bardziej ryzykownych decyzji związanych, chociażby ze zmianą miejsca zatrudnienia. Największym bezpieczeństwem przy oszczędzaniu charakteryzują się lokaty bankowe, ale wiele osób nie zakłada ich już od pewnego czasu ze względu na niskie oprocentowanie, które wynika bezpośrednio z prowadzonej przez NBP polityki monetarnej. Warto jednak pamiętać, że nawet nisko oprocentowana lokata bankowa chroni kapitał przed inflacją pod warunkiem, że nie wykorzystujesz bieżących zysków na potrzeby konsumpcyjne. Najważniejsza zasada w oszczędzaniu to cykliczne dokładanie do puli lokat bankowych, a także stopniowa akumulacja zysków, co pozwala przekroczyć szybciej duże limity kapitału. W większości banków detalicznych po przejściu pewnego poziomu, np. 200 000 złotych oszczędności klient otrzymuje preferencyjne warunki zakładania lokat bankowych. Wyższe oprocentowanie to najlepsza zaleta takiego podejścia. Jeżeli zaczynasz dopiero przygodę z lokatami bankowymi i długoterminowym oszczędzaniem nie przywiązuj się tylko do jednego banku detalicznego, ale stawiaj na lokaty promocyjne. Przy dobrym rozbiciu kapitału jesteś w stanie w początkowych okresach oszczędzania mocno wpłynąć na oprocentowanie lokat bankowych. Lokaty promocyjne posiadają ograniczenia w zakresie kapitału. To, np. 10 000 złotych jednorazowo, a sama promocja obejmuje jedynie kilka miesięcy.

W jaki sposób efektywnie rozdzielić kapitał na lokatach bankowych?

Dobrze również nie wprowadzać wszystkich oszczędności na lokaty długoterminowe, ponieważ to większe ryzyko utraty ewentualnych zysków w razie wystąpienia nieoczekiwanej sytuacji w budżecie gospodarstwa domowego. Trzymaj pieniądze na lokatach krótkoterminowych, średnioterminowych (maksymalnie półrocznych) i wieloletnich. Akurat lokaty długoterminowe wyróżniają się zawsze wyższym oprocentowaniem od krótkoterminowych, dlatego bardzo dobrze przemyśl, jaką strategię oszczędnościową przyjmiesz na kolejne lata. Trudno bowiem o odwrócenie błędów po pewnym czasie. Jeżeli chcesz z czasem nieco bardziej zaryzykować przejdź na giełdę papierów wartościowych, na rynek nieruchomości, na giełdę walutową (spekulacja na wartości par walutowych), na handel dziełami sztuki, czy rzadkimi materiałami szlachetnymi. Możliwości inwestycyjnych jest sporo, ale uważaj na kształtowanie się cyklu koniunkturalnego. Zwracaj uwagę, na jakim etapie wzrostu/spadku znajduje się dana branża. To kluczowe zagadnienie przy wszystkich rodzajach inwestycji.

Tworzenie indywidualnej strategii oszczędnościowo - inwestycyjnej

Nauka oszczędzania, a później inwestowania jest najczęściej trudna na początku, ponieważ każdy człowiek musi wyrobić w sobie nawyk regularnego odkładania pieniędzy, a nie ich wydawania, najczęściej na zbędne potrzeby. Oszczędzanie to nie tylko pozytywny nawyk, ale też szansa na poznanie rozbudowanego świata finansów, inwestycji na rynku kapitałowym i nie tylko. Czy jesteś zwolennikiem oszczędzania, a może wręcz odwrotnie?