Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Opłacalność lokaty bankowej w aktualnych warunkach gospodarczych

Opłacalność lokaty bankowej w aktualnych warunkach gospodarczych

Rozpatrywanie opłacalności lokaty bankowej w odniesieniu do aktualnych warunków rozwoju gospodarczego jest niezbędne z perspektywy świadomego inwestora indywidualnego. Na opłacalność lokaty bankowej ma wpływ kilka interesujących czynników, którym przyjrzymy się za pośrednictwem poniższego artykułu. Dzięki wskazówkom lepiej zoptymalizujesz kapitał, powiększysz oszczędności długoterminowo, ocenisz faktyczne możliwości banków detalicznych i nie popełnisz kluczowych błędów w zarządzaniu portfelem.

Od jakich czynników zależy opłacalność lokaty bankowej?

Jeden z najważniejszych czynników rozwoju lokat bankowych to naturalnie stopy procentowe, czyli polityka monetarna zarządzana przez Narodowy Bank Polski. Przy niskich stopach procentowych masz do czynienia z lokatami mało atrakcyjnymi pod kątem długoterminowego oszczędzania. Taka sytuacja obowiązuje już od ponad dekady w Polsce. Przy wysokich stopach procentowych natomiast lokata bankowa zyskuje większe zainteresowanie. Banki detaliczne kształtują lokaty bankowe bardzo często powyżej lub poniżej obowiązujących stóp procentowych i nie zawsze jest idealne dopasowane do widełek założonych przez Narodowy Bank Polski. Dzięki temu masz szansę na wytypowanie wartościowych banków detalicznych. W tym pomagają najbardziej multimedialne porównywarki lokat bankowych, szczególnie w zakresie oprocentowania rzeczywistego, nie nominalnego. Kolejny czynnik opłacalności lokat bankowych to zaufanie społeczeństwa do form oszczędnościowych, w tym wzrost świadomości funkcjonowania rynku kapitałowego. W 2017/2018 roku coraz więcej osób przenosiło kapitał do kryptowalut, papierów wartościowych, czy instrumentów pochodnych i to niekoniecznie krajowych. Możesz uzyskać dostęp do giełd zagranicznych praktycznie w każdym rozwiniętym domu maklerskim w Polsce. Z lokaty bankowej nie należy jednak rezygnować całkowicie, ale zabezpieczyć na niej oszczędności na tzw. czarną godzinę. Według specjalistycznej literatury oszczędności na czarną godzinę powinny wynosić do sześciu miesięcznych pensji netto. Półroczny okres przerwy umożliwia najczęściej znalezienie nowego miejsca zatrudnienia z mniej więcej podobnym poziomem zarobków. Następny czynnik to trendy w społeczeństwie, moda na wydatki i życie na kredyt gotówkowy. Lokata bankowa w takim przypadku nie ma racji bytu, bo po prostu nie ma z czego odkładać środków. Wiele gospodarstw domowych w kraju nie ma w ogóle oszczędności. Nie jest to sytuacja komfortowa. Na opłacalność lokaty bankowej wpływa zdecydowanie podatek od zysków kapitałowych, potocznie nazywany podatkiem Belki, który wynosi, aż dziewiętnaście procent. To wartość zupełnie niedopasowana do krajowych warunków rozwoju rynku kapitałowego i oszczędnościowego.

Jak poprawić jakość lokat bankowych w stosunkowo krótkim czasie?

Zniesienie podatku od zysków kapitałowych lub ograniczenie skali opodatkowania do 5 – 10% to na pewno najważniejsza myśl. Przydałoby się również udoskonalenie systemu bankowości detalicznej. Oszczędności z lokat bankowych powinny stanowić o kredytowaniu potrzeb konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych w skali właściwie 1:1. To założenia wielu świadomych ekonomistów, którzy w kreacji pieniądza dostrzegają potencjał ogromnych kryzysów finansowych. W 2018 roku zachodzi prawdopodobieństwo przynajmniej jednorazowego podniesienia stóp procentowych, co przełoży się na lepsze warunki oszczędzania na lokatach bankowych. Co myślisz o opłacalności lokat bankowych i czy wskazane argumenty przekonały cię do współpracy z bankami detalicznymi w kraju?