Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Obliczanie zdolności kredytowej do kredytu gotówkowego

Obliczanie zdolności kredytowej do kredytu gotówkowego

Zdolność kredytowa to najważniejszy warunek w przypadku chęci otrzymania kredytu gotówkowego, czym ona tak naprawdę jest i na jakiej podstawie oblicza ją nasz bank?

Analiza zdolności kredytowej opiera się na dwóch najważniejszych punktach, pierwszy z nich to ocena wysokości oraz stabilności dochodów osoby ubiegającej się o kredyt gotówkowy, a drugi punkt to cechy samego potencjalnego kredytobiorcy. Przede wszystkim przy obliczaniu zdolności kredytowej bierze się pod uwagę: wysokość dochodów, źródło z jakiego pochodzą oraz ich systematyczność, w końcu to zaważy na możliwości regularnej spłacie ewentualnych rat.

Kolejną ważną rzeczą jest jakie są aktualne obciążenia kredytowe, jaki jest rodzaj oraz wysokość kredytu, który już posiadamy, ważne są także inne zobowiązania miesięczne, jakie jesteśmy zmuszeni uiścić w miesiącu. Nie bez znaczenia jest także dotychczasowa historia kredytowa, banki znacznie chętniej przyznają kredyt osobie, która już takowy spłacała, ważne jest aby raty spłacane były terminowo, ma to bowiem odzwierciedlenie w każdym kolejnym kredycie, który chcemy zaciągnąć. Znaczenie ma również wiek kredytobiorcy, zwłaszcza jeśli kredyt, który chcemy wziąć ma być wysoki, oczywistym jest, że w jakiś sposób wiąże się to na wydłużenie czasu spłaty, dlatego takie kredyty nie będą przyznawane osobom w podeszłym wieku, ponieważ wiąże się to z ryzykiem dla banku. Minimalnym wiekiem kredytobiorcy w większości banków to ukończone dwadzieścia jeden lat. Oprócz naszych własnych dochodów ważne są także dochody osób zamieszkujących razem z nami w gospodarstwie domowym, oraz sama informacja na temat tego ile osób z nami mieszka. Nie bez znaczenia pozostaje także nasze wykształcenie, stan cywilny oraz status zawodowy, wszystko to pozwala ocenić bankowi czy będziemy w stanie regularnie spłacać raty ewentualnego kredytu, który zdecyduje nam się przyznać.

Bank na pewno zwróci też uwagę na ewentualne zabezpieczenia kredytu, jakie posiadamy czyli na przykład nieruchomości, które pozostają w naszym posiadaniu. Oczywistym jest, że bank udzielający nam kredytu gotówkowego nie wierzy nam na słowo i do takiej wizyty musimy się odpowiednio przygotować, między innymi powinniśmy mieć przy sobie umowę o pracę i/lub zaświadczenie o zarobkach. Znacznie łatwiej uzyskać jest kredyt w przypadku gdy posiadamy konto w banku, w którym się o niego ubiegamy. Kredytodawca ma wtedy bezpośredni dostęp do historii środków wpływających na nasze konto, często potrzebny jest tylko wyciąg z ostatnich trzech miesięcy.