Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Kredyt samochodowy a zabezpieczenie kredytu

Kredyt samochodowy a zabezpieczenie kredytu

Jedną z charakterystycznych cech kredytu samochodowego jest jego zabezpieczenie. Zabezpieczenie stosowane jest przede wszystkim w sytuacjach kiedy przymierzamy się do kupna nowego auta z salonu. Jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń kredytu samochodowego jest przewłaszczenie pojazdu jako zabezpieczenie kredytu. W przypadku skorzystania z tego właśnie zabezpieczenia to bank staje się właścicielem pojazdu , natomiast sam kredytobiorca może bezpłatnie używać i korzystać z samochodu na zasadach ściśle określonych w umowie przewłaszczenia do momentu pełnej spłaty kredytu.

Innym rodzajem zabezpieczenia kredytu samochodowego jest zastaw rejestrowy. Samochód który zostaje obciążony zabezpieczeniem zostaje również wpisany do rejestru zastawów który prowadzony jest przez sąd rejestrowy. Następnie do dowodu rejestracyjnego wpisana zostaje informacja o zastawie rejestrowym. W sytuacji kiedy kredytobiorca przestaje spłacać kredyt, pojazd staje się własnością banku.

Banki proponują nam jeszcze jedno rozwiązanie jakim jest depozyt karty pojazdu, przez cały czas trwania kredytu karta pojazdu zostaje zdeponowana w banku. Taka sytuacja sprawi że do czasu spłaty tego kredytu właściciel nie będzie mógł sprzedać kredytowanego samochodu. Banki stosują także cesję polisy AC co oznacza przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na rzecz banku. A zatem w sytuacji kiedy nasz samochód zostanie skradziony bądź zniszczony pieniądze z polisy w pierwszej kolejności trafią oczywiście do banku i będą przeznaczone na spłatę zobowiązania. Może być również w niektórych sytuacjach wymagane poręczenie osoby trzeciej. Pamiętajmy jednak o tym, że w przypadku kupna używanego samochodu banki mogą stosować wobec nas nieco bardziej restrykcyjne formy zabezpieczania kredytu.

Oprocentowanie kredytu

Bardzo ważną kwestią przy każdym kredycie ale również przy kredycie samochodowym jest oprocentowanie. Jednak większą uwagę niż na oprocentowanie według którego bank naliczy nam odsetki czyli oprocentowanie nominalne powinniśmy zwrócić na RRSO. Jest to nic innego jak rzeczywiste oprocentowanie kredytu, które uwzględnia nie tylko odsetki ale także wszystkie pozostałe koszty związane z kredytem. Im to oprocentowanie jest niższe tym lepiej dla nas. Musimy zwrócić uwagę również na to czy bank doliczy nam do RRSO koszty związane z ubezpieczeniami. Niektóre banki pobierają nawet kilkudziesięcio procentową stawkę, natomiast w przypadku kredytu samochodowego najczęściej stosowana jest prowizja w wysokości która nie przekracza 5 procent.