Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Marzysz o własnych czterech kątach? – rozwiązaniem może okazać się kredyt hipoteczny

Marzysz o własnych czterech kątach? – rozwiązaniem może okazać się kredyt hipoteczny

Własne „cztery kąty” to marzenie, które dla wielu z nas jest niestety nieosiągalne. Nie zawsze jesteśmy w stanie oszczędzić tyle, by móc pozwolić sobie na zakup własnego domu lub mieszkania. Rozwiązaniem może się wtedy okazać kredyt hipoteczny. Jest to rodzaj zobowiązania , które możemy zaciągnąć na określony cel – właśnie na remont bądź zakup konkretnej, wybranej przez nas nieruchomości. Charakterystycznym elementem tego typu kredytu, co sprawia, że odróżniamy go od innych, jest hipoteka – obciążenie danej nieruchomości, które stanowi zabezpieczenie dla banku. Instytucja ma bowiem prawo sprzedać obciążona nieruchomość, jeśli kredytobiorca przestaje wywiązywać się z obowiązku spłaty rat kredytu.

Wkład własny i zdolność kredytowa

Podstawowymi warunkami, które musimy spełnić przy staraniach o kredyt hipoteczny, są posiadanie wkładu własnego i odpowiednio wysoka zdolność kredytowa. Kredyt hipoteczny zaciągamy na zakup konkretnej nieruchomości, której wartość jest znana od samego początku. Oczywista jest zatem też wysokość ewentualnego kredytu hipotecznego. Jeśli nie posiadamy własnych oszczędności, które zamierzamy przeznaczyć na zakup danej nieruchomości, zaciągnięcie takiego kredytu jest dziś niestety właściwie niemożliwe. Minimalna wartość oczekiwanego wkładu własnego wynosi 10 procent wartości danej nieruchomości. Oczywiście im większe oszczędności uzbieramy, tym mamy większe szanse na lepsze warunki ewentualnego kredytu. Optymalna wysokość posiadanego wkładu własnego, której oczekują zazwyczaj banki, wynosi około 30 procent wartości nieruchomości. Pozostałą część wartości nieruchomości pokrywa bank. Kredytobiorca nie ma jednak dostępu do tych pieniędzy, ponieważ nasz wkład własny oraz reszta wartości nieruchomości przeznaczane są bezpośrednio sprzedającemu w formie ściśle określonych wcześniej transz. Obok posiadanego wkładu własnego, koniecznością jest też posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. By ją ustalić, bank analizuje wysokość naszego miesięcznego wynagrodzenia oraz warunki, na podstawie których jesteśmy zatrudnieni. Weryfikacji podlega też nasza sytuacja rodzinna oraz wynikające z niej stałe comiesięczne wydatki. Znaczenie będzie też miała nasza historia kredytowa. Dopiero gdy bank uzna, że nasza zdolność kredytowa i wkład własny są wystarczające, nasz wniosek kredytowy zostaje przyjęty.

Warunki formalne

Po ustaleniu przez bank naszej zdolności kredytowej i przyjęciu naszego wniosku o kredyt hipoteczny przychodzi czas na ostateczne skompletowanie wszystkich dokumentów. Już na etapie weryfikacji musimy dostarczyć instytucji dokumenty, które poświadczają wysokość naszego miesięcznego wynagrodzenia oraz formę i warunki naszego zatrudnienia. Ważne są też dokumenty udowadniające wysokość posiadanego przez nas wkładu własnego. Zobligowani będziemy także do skompletowania dokumentów samej nieruchomości – umowy, wyciągi z ksiąg wieczystych i inne. Oczywiście bank może zażądać różnego rodzaju dokumentów, które w pierwszej chwili nie mają nic wspólnego z ustaleniem naszej sytuacji finansowej. Banki mają swoje specyficzne procedury, a wymagane dokumenty mogą w dużej mierze zależeć od indywidualnej sytuacji danego kredytobiorcy, dlatego te wymagania w zależności od banku mogą się nieco różnić.

Kredyt hipoteczny jest bez wątpienia rodzajem pożyczki, której zaciągnięcie wiąże się z ogromnym ryzykiem. Decyzja o jej zaciągnięciu powinna być więc podjęta w wyniku dogłębnej analizy naszej sytuacji finansowej i naszych oczekiwań. Tylko wtedy udowodnimy, że jesteśmy naprawdę świadomym kredytobiorcą.