Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Lokaty - vademecum

Lokaty - vademecum

Podjęcie decyzji o uruchomieniu lokaty bankowej, jest doskonałym początkiem drogi do uzyskania znacznych oszczędności, ze znacznie niższym ryzykiem poniesienia strat finansowych, niż w przypadku alternatywnych sposobów na gromadzenie kapitału, jakie dostępne są na rynku. Lokata bankowa, uznana może zostać za formę oszczędzania, której głównym założeniem jest pełnienie funkcji inwestora. Inwestor, udostępnia określoną kwotę finansową bankowi, na mocy pisemnego porozumienia, wyrażając zgodę na dysponowanie pieniędzmi przez bank, na określony czas, o którym mowa powinna być zawsze w umowie.

W praktyce, uruchomienie lokaty, polega więc na udostępnieniu pieniędzy do obrotu przez bank, wraz z zapewnieniem inwestorowi odsetek. Ilość pieniędzy, jaką inwestor może pozyskać z samych tylko odsetek, zależna jest od tego, ile wynosi oprocentowanie. Zwyczajowo, wysokość oprocentowania lokaty bankowej, rośnie wraz z czasem, na jaki uruchomiona zostanie lokata. Istnieje szereg różnic i wariantów dostępnych dla każdego, kto zainteresowany jest uruchomieniem nowej lokaty, spośród których, wybrać można lokatę, spełniającą w najwyższym stopniu oczekiwania inwestora. Poznając mechanizmy, jakie napędzają świat bankowości i finansów, spośród wielu wariantów, wyszczególnić można kryteria, które wzięte powinny być pod uwagę, zanim podjęta zostanie ostateczna decyzja dotycząca wyboru lokaty bankowej.

Lokata krótko i długoterminowa

Kryteria te, są kluczowe, gdyż na dobrą sprawę, pokrywają one absolutnie każdy aspekt potencjalnie najkorzystniejszej oferty lokat, z punktu widzenia klienta indywidualnego, niezależnie od tego, czy jest to przedsiębiorca, czy też osoba prywatna. Przede wszystkim, istotny jest czas, na jaki uruchomiona zostanie lokata bankowa, przy czym, wyróżnić można dwa podziały lokat w zależności od czasu trwania. Wybrać można lokatę krótko, lub długoterminową, jak również i, wyboru dokonuje się pomiędzy lokatą jednorazową, a odnawialną. Lokata krótkoterminowa, jest umową, zawieraną pomiędzy bankiem, a inwestorem na czas stosunkowo krótki, zwykle nie przekraczający jednego roku. Zwyczajowy czas trwania lokaty krótkoterminowej to 3, 6, 9, bądź maksymalnie 12 miesięcy, podczas gdy lokata długoterminowa, określona jest jako porozumienie, jakie nawiązać można na czas dłuższy niż lat 6.

Różnorodność wyboru

Kwestia rozróżnienia pomiędzy lokatami jednorazowymi, a odnawialnymi, polega z kolei na ewentualnym przedłużeniu czasu trwania lokaty, poprzez automatyczne odnowienie jej, jak dzieje się w przypadku lokaty odnawialnej. Lokata bankowa jednorazowa zaś, zaowocuje wypłaceniem inwestorowi zarówno kwoty finansowej, jaką umieścił na lokacie, jak i także pozyskanymi odsetkami. Zasoby finansowe, wypłacane są wraz z dniem zakończenia się lokaty. Prócz przywileju, jakim jest wybór wariantów, jakie zdołają spełnić indywidualne oczekiwania i wymagania inwestora, lokaty, rozróżnia się także dodatkowo, ze względu na poszczególne typy. Najpopularniejsza nadal jest lokata standardowa, jako promująca tradycyjny model oszczędzania, gdzie wymagany nie jest zbyt pokaźny kapitał w charakterze minimalnej kwoty wpłaty. Inne, powszechnie wybierane modele, to lokata progresywna, gdzie w miarę, jak czas trwania lokaty się wydłuża, wysokość oprocentowania rośnie. Inny typ lokaty, to lokata nocna, która oparta jest na zasadzie podlegania odsetek oprocentowaniu nocą i pełnym dostępie do nich w ciągu dnia. Model ten, nazywany często jest również lokatą overnight i najchętniej, decydują się na niego przedsiębiorcy. Obecnie, z racji rosnącej stale roli Internetu, popularność zdobywa także lokata elektroniczna, czyli tzw. e-lokata, gdzie wszelkie operacje, przeprowadzane są za pośrednictwem internetowego systemu bankowego. Model ten, jako najbardziej nowoczesny, nie wymaga dodatkowych formalności poza indywidualnym uruchomieniem lokaty przez inwestora, korzystając z Internetu. Ciekawostką jest, że e-lokata dysponuje bardzo często wyższym oprocentowaniem, niż zaobserwować można w przypadku lokaty tradycyjnej, uruchomionej w oddziale instytucji finansowej.