Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Lokaty terminowe.

Lokaty terminowe.

Lokaty terminowe – definicja.

Lokata terminowa określana jest często jako lokata standardowa, lokata tradycyjna, czy też jako depozyt terminowy. Każdy z nas spotkał się chociaż raz z którymś z pojęć jeżeli ma jakiekolwiek konto bankowe w jakimkolwiek banku. Lokata terminowa jest niczym innym jak umową podpisywaną z bankiem. Na mocy tej umowy klient oddaje swoje środki pieniężne do banku, na określony w umowie czas w zamian za określone zyski w postaci odsetek. Taki zysk wynika z oprocentowania naszej lokaty. Po tym jak minie termin lokaty, bank wypłaca klientowi środki jakie wpłacił na lokatę, powiększone o wielkość uzbieranych odsetek. Lokata jest ciekawą formą pożyczki, ale nie tradycyjnej, kiedy to bank pożycza kredytobiorcy pieniądza, a odwrotnej kiedy to klient pożycza pieniądze bankowi. Z pieniędzy na lokatach bank może realizować swoje bieżące działania i udzielać kredytów innym klientom. Dzięki lokatom ma z czego to robić. Uważa się, ze lokaty są najbezpieczniejszą formą na oszczędzanie kapitału. Są one objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wartości stu tysięcy euro. Lokata nie ma na celu wypracować dla nas najwyższy zysk. Jej głównym zadaniem jest ochrona naszego kapitału przed inflacją, która jest niczym innym jak spadkiem siły nabywczej pieniądza.

Jak są oprocentowane lokaty terminowe.

Lokaty terminowe oprocentowane są według stałej stopy procentowej lub według zmiennej stopy procentowej. Taka stopa zawsze podawana jest w ujęciu rocznym. Mówiąc inaczej jest to nominalne oprocentowanie lokaty w skali roku. Oprocentowanie stałe to oprocentowanie, które z góry jest podane przez bank i nie ulegnie zmianie przez cały czas lokowania środków na lokacie. Z góry wiemy ile uda nam się zarobić. Taka lokata jest przewidywalna i o wiele łatwiej można zaplanować operacje finansowe jakich dokonamy w przyszłości. W przypadku oprocentowania zmiennego lokaty nie jest już ono przewidywalne. Bank może podwyższyć lub obniżyć stopę procentową w czasie trwania naszej lokaty. Ma na to wpływ wiele czynników. Są nimi wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, sytuacja jaka ma miejsce na rynku międzybankowym, jak również rentowność bonów skarbowych i wiele innych. Wysokość stóp procentowych NBP i sytuacja na rynku międzybankowym są dwoma najważniejszymi czynnikami, które w największym stopniu wpływają na politykę depozytową banków. Lokaty można podzielić między innymi ze względu na długość okresu na jaki nasze środki wpłacamy do banku. Jest to jednak umowny podział i jest on różnie określany.

Jak można podzielić lokaty terminowe.

Najbardziej znany podział lokat terminowych wyróżnia lokaty krótkoterminowe, lokaty kwartalne, lokaty średnioterminowe i lokaty długoterminowe. W przypadku lokat krótkoterminowych zawiera się je na okres do dwóch miesięcy. Lokaty kwartalne jak można się domyślić to lokaty zakładane na okres od trzech do pięciu miesięcy, ale te trzymiesięczne cieszą się jednak największą popularnością. Lokaty średnioterminowe zawiera się na okres od sześciu miesięcy do jedenastu miesięcy, ale najczęściej są to depozyty półroczne i na dziewięć miesięcy. W przypadku lokat długoterminowych okres lokowania środków wynosi od roku do nawet trzech lat. Lokaty można również podzielić na lokaty odnawialne i lokaty nieodnawialne. W przypadku lokat odnawialnych bank określa jakie uzyskamy oprocentowanie, kiedy lokata zostanie przedłużona o kolejny okres. Warto lokować wolne środki na lokatach. Daje nam to nie tylko zarobek, ale też chroni nasze pieniądze przed inflacją.