Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Lokata - umiarkowane zyski, duże bezpieczeństwo

Lokata - umiarkowane zyski, duże bezpieczeństwo

Inwestowanie może przybierać różne formy. Jedne z nich dają szanse na wysokie zyski, ale wiążą się jednocześnie z dużym ryzykiem, jak ma to na przykład miejsce w przypadku inwestowania na giełdzie. Inne zaś charakteryzują się mniejszymi zyskami, ale za to zyskami pewnymi i dużym bezpieczeństwem inwestycji. Do tego drugiego typu niewątpliwie zaliczają się lokaty bankowe, które są jednym z rodzajów depozytów bankowych i należą jednocześnie do najpopularniejszych produktów bankowych. Warto też wspomnieć, że środki zgromadzone na lokacie są dodatkowo zabezpieczone gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Lokata to zyski stosunkowo niewielkie, aczkolwiek wybierając odpowiednia ofertę, można je możliwie jak najbardziej zmaksymalizować. Trzeba jednak wiedzieć, jakimi parametrami lokaty kierować się podczas wyboru konkretnej oferty. Jeśli chodzi o zyski, to podstawowym parametrem jest oczywiście wysokość oprocentowania lokaty, gdyż przekłada się ona bezpośrednio na wysokość odsetek, a więc zysków z lokat. Oprocentowanie zaś może być stałe lub zmienne i już same nazwy rodzajów oprocentowania sugerują, z czym się to wiąże. Otóż przy oprocentowaniu stałym, do jego obliczania bierze się wartość stóp procentowych w dniu otwierania lokaty i niezależnie od zmian wysokości tych stóp, wartość oprocentowania obowiązuje do końca trwania lokaty. Oprocentowanie zmienne to z kolei możliwość zmian wysokości oprocentowania na bieżąco, wraz ze zmieniającymi się stopami procentowymi. Zmiany oprocentowania mają znaczenie zwłaszcza w przypadku lokat o długim terminie, ponieważ większe jest prawdopodobieństwo, że w tak długim okresie zmiany takie nastąpią. Na wysokość zysków ma również wpływ kapitalizacja odsetek, a dokładnie jej częstotliwość. Im ta częstotliwość będzie większa, tym lepiej. Kapitalizacja polega bowiem na dopisywaniu naliczonych odsetek do kapitału. Dzięki temu za każdym razem, kiedy następuje kapitalizacja, zwiększa się kwota, od której naliczane są kolejne odsetki. Dla tych, którzy nie boja się większego ryzyka, a zależy im na nieco większym zysku niż z tradycyjnej lokaty, banki mają rozwiązanie w postaci lokaty podwójnej, zwanej też strukturyzowaną. W przypadku takiej lokaty wpłacane środki dzielone są na dwie części. Jedna z nich jest inwestowania w tradycyjny sposób, tak, jak przy typowej lokacie i charakteryzuje się porównywalnym, czyli niskim ryzykiem i stosunkowo niskimi zyskami. Z koeli druga część jest inwestowana w przedsięwzięcia bardziej ryzykowne, co daje możliwość osiągania zysku nawet na poziomie kilkunastu procent.

Zysk to jednak nie wszystko, na co należy zwracać uwagę podczas wyboru lokaty. Bardzo istotne jest również to, jak długo będzie ona trwała. Czas trwania przekłada się w pewnym stopniu również na zysk, ponieważ pieniądze na lokacie długoterminowej dłużej pracują, ale ma to również inne istotne znaczenie. Obowiązuje bowiem zasada, że wybranie środków przed upływem terminu lokaty skutkuje utraceniem wypracowanych już odsetek. Dlatego też w przypadku, kiedy środki będą nam potrzebne w niedługim czasie, to lepiej zainwestować w lokatę o krótszym terminie trwania, np. miesięczną, czy kwartalną. Z kolei przy posiadaniu wolnych środków, których nie planujemy wykorzystać przez dłuższy okres, lokata długoterminowa będzie dobrym rozwiązaniem. Można również zdecydować się na lokatę odnawialną, która zostanie założona od nowa, po zakończeniu poprzedniej, aczkolwiek może się to odbywać na nowych, aktualnie obowiązujących warunkach lokaty. Warto też pamiętać, że do założenia lokaty wymagana jest pewna minimalna kwota środków, która wynosi zwykle od kilkuset do nawet kilku-tysięcy złotych w zależności od danej oferty.