Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Kredyty gotówkowe – podstawowe informacje

Kredyty gotówkowe – podstawowe informacje

Kredyt gotówkowy jest inaczej mówiąc pożyczką przyznawaną przez bank, osobom fizycznym lub firmom, na dowolnie wybrany cel. Pomimo nazwy, kredyt gotówkowy jest zwykle wypłacany w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy.

Kto może uzyskać kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy na kredytomania.EU może otrzymać każdy, kto posiada stałe źródło zarobków. Dochody kredytobiorcy najczęściej stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu. To na ich podstawie bank określa indywidualną zdolność kredytową. Dodatkowo, na zdolność kredytową mają wpływ koszty stałe obciążające kredytobiorcę oraz dotychczasowe zobowiązania (np. inne kredyty). Innymi formami zabezpieczenia kredytu mogą być zabezpieczenia rzeczowe, poręczenia innych osób, współkredytobiorcy, weksle in blanco lub blokady środków na koncie. Aby uzyskać kredyt należy przede wszystkim posiadać dowód osobisty a także dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz wysokość wynagrodzenia.

Forma spłaty oraz koszty kredytu

Spłata kredytu gotówkowego następuje w ratach w okresach miesięcznych. Wysokość rat ustalana jest indywidualnie z kredytodawcą. Należy pamiętać jednak, że maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy, czyli nie jest możliwe podzielenie spłaty kredytu na więcej niż 60 rat. Spłacane raty zawierają w sobie kwotę samego kredytu oraz odsetki. Dodatkowo, przy każdorazowym opóźnieniu w spłacie raty naliczane są odsetki z powodu nieterminowej spłaty. Wysokość kosztów dodatkowych kredytu jest różna, zależna od oferty banku. Pierwszym dodatkowym kosztem kredytu gotówkowego jest prowizja za udzielenie kredytu. Następnie doliczone do kredytu są również odsetki, oprocentowane w skali roku. Koszty kredytu podwyższyć może również jego ubezpieczenie, które zabezpiecza głównie bank. Wykupienie ubezpieczenia kredytu nie jest zwykle obowiązkowe, nie zawsze jest też opłacalne.

Kiedy można zrezygnować z kredytu?

Decyzji o rezygnacji z kredytu można dokonać w terminie 14 dni od podpisania umowy kredytowej. Prawo rezygnacji z kredytu gotówkowego już po zawarciu umowy zapewnia ustawa o kredycie konsumenckim. Oświadczenie o rezygnacji poleca się wysłać listem poleconym w formie pisemnej, aby posiadać dowód oraz datę wysłania pisma. Ewentualną kwotę kredytu, która już została przelana na rachunek kredytobiorcy, należy zwrócić do banku jak najszybciej, nie później niż 30 dni od daty złożenia pisma o odstąpieniu od umowy zawarcia kredytu gotówkowego. Jedyne dodatkowe koszty, jakie należy w takiej sytuacji spłacić kredytodawcy to odsetki za okres od dnia dostarczenia środków kredytu do dnia ich zwrotu do banku. Jeżeli jednak podczas zawierania umowy kredytu pracownik banku nie poinformował konsumenta o możliwości rezygnacji z umowy, wtedy spłata otrzymanej kwoty kredytu następuje bez odsetek i jakichkolwiek innych kosztów.

Różnice między kredytem gotówkowym a kredytem w koncie

Podstawową różnicą między tymi formami kredytów jest fakt, że kredyt gotówkowy może zostać udzielony osobie bez konta w banku. Natomiast aby uzyskać kredyt w koncie jest wymagane posiadanie konta osobistego w konkretnym banku, gdzie zostanie udzielony kredyt. Dodatkowo, kredyt gotówkowy ma ustalony harmonogram spłat, a kredyt w koncie spłaca się w dowolnym czasie, odsetki naliczane są od wykorzystanego salda. Warto wiedzieć też, że kredyty w koncie zwykle posiadają nieco niższe oprocentowanie.