Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Kredyty gotówkowe a makroekonomia

Kredyty gotówkowe a makroekonomia

Kredyty gotówkowe mają znacznie przeważające znaczenie w zagadnieniach mikroekonomicznych niż makroekonomicznych, jednak jeśli by wziąć pod uwagę je wszystkie razem a do tego dodać także inne kredyty znacznie wszystkich rośnie. Sam fakt że kredyty gotówkowe należą do grupy kredytów świadczy o ich wpływie na gospodarkęi wskaźniki makroekonomiczne, są one rególowane w pewnym stopniu przez stopy procentowe które ustala bank centralny kraju.

Oprocentowanie kredytów gotówkowych jest tym wyższe im wyższe są stopy procentowe. Kiedy oprocentowanie kredytów gotówkowych jest niższe, koszt wzięcia takiego kredytu jest niższy a więc są one atrakcyjniejsze dla potencjalnych klientów. Kiedy kredyty są bardziej atrakcyjne klienci częściej starają się o taki kredyt a ponieważ wymagania w przypadku kredytu gotówkowego są raczej niewielkie większość z nich otrzymuje taki kredyt. Więcej kredytów to więcej pieniędzy jakie trafiają do gospodarki. Pojedynczy kredyt w skali kraju nie ma żadnego znaczenia jednak wszystkie kredyty mogą znacząco podnieść ilość gotówki w obrocie. Kiedy w obrocie jest więcej gotówki a jednocześnie odzwierciedla wartość takiej samej ilości dóbr konsumpcyjnych to cena tych dóbr musi automatycznie wzrosnąć i w ten sposób kredyty gotówkowe mogą wykreować inflację. Jeśli weźmiemy sytuację odwrotną, w której oprocentowanie kredytów będzie wyższe i mniej ludzi je weźmie inflacja będzie mniejsza. Trzeba tutaj także wziąć pod uwagę że obniżenie stóp procentowych może mieć efekty tylko tymczasowy ponieważ kredyty kiedyś trzeba spłacić.

Za pomocą stóp procentowych i kredytów gotówkowych władze Państwa mogą tymczasowo stymulować gospodarkę. Może mieć to zastosowanie szczególnie w czasie nadchodzącego kryzysu lub recesji. Kiedy produkcja krajowa spada należy obniżyć stopy procentowe, Wówczas ludzie będą brać kredyty więcej kupować a co za tym idzie produkcję trzeba będzie zwiększyć i produkt krajowy wzrośnie, jednak jeśli produkcja nie zdąży to zgodnie z zasadami ekonomii aby zrównać podaż z popytem trzeba będzie podnieść ceny czyli PKB nie wzrośnie tylko inflacja. Kredyty gotówkowe ze względu na swoją specyfikę w odróżnieniu od kredytów inwestycyjnych raczej nie wpłyną na bezrobocie.