Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Kredyt konsumencki.

Kredyt konsumencki.

Kredyt konsumencki.

Jednym z ciekawszych form kredytu jest kredyt konsumencki. Jest to kredyt jaki udziela się konsumentom przez kredytodawców. Kredyt udzielany jest w ramach działalności gospodarczej jaką prowadzi kredytowa. Pieniądze mogą być przeznaczone na cele prywatne. W Polsce kredyty konsumenckie reguluje specjalnie w tym celu sporządzona ustawa z dnia 12 maja 2011 roku. Jest to ustawa o kredycie konsumenckim. Zawarte są w niej wszystkie prawa i obowiązki jakie są związane z kredytem konsumenckim. Pod pojęciem kredytu konsumenckiego kryją się różnego rodzaju pożyczki, kredyty w rozumieniu prawa bankowego różnego rodzaju świadczenia i kredyty odnawialne. Ustawa z 18 grudnia 2911 roku definiuje pojęcie kredytu konsumenckiego. Według niej kwota kredytu nie może przekraczać 255,550 złotych. Umowa kredytu może być związana z kredytem w rachunku bieżącym, z kredytem gotówkowym, a także z kredytem samochodowym i mieszkaniowym. Kredyty konsumenckie są bardzo przydatne i z roku na rok ich popularność staje się większa, najlepsze oferty w internecie znajdziesz na  kredytomania.eu.

Umowa kredytu konsumenckiego.

Każdy kredyt bez względu na jego rodzaj wymaga podpisania umowy, pomiędzy dwiema stronami: pomiędzy kredytobiorca i kredytodawcą. Umowa kredytu konsumenckiego powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Egzemplarz umowy powinien być dostarczony zarówno kredytodawcy jak i kredytobiorcy. W umowie powinny być zawarte wszystkie najważniejsze dane kredytodawcy i kredytobiorcy, a także dane pośrednika kredytowego jeżeli takowy będzie. W umowie należy wskazać jaki jest rodzaj kredytu, czas na jaki ten kredyt został wzięty, a także jego cal okowita kwota. W umowie kredytowej konieczne jest skazanie terminu i sposobu wypłaty kredytu. Umowa kredytowa powinna również wskazywać wielkość stopy oprocentowania kredytu, a także wielkość stopy referencyjnej. Umowa kredytu powinna zawierać jeszcze całą masę innych informacji. Bank powinien wskazać w niej wielkość rocznej stopy oprocentowania, a także informacje o innych kosztach jakie wiążą się z kredytem. W umowie bank powinien również wskazać jakie będą ewentualne skutki, jeżeli nie wpłacimy na czas raty kredytu. W niektórych przypadkach konieczne jest opłacenie opłat notarialnych i zabezpieczenie spłaty kredytu. Informacja o tym także powinna być wskazana w umowie kredytowej. Obowiązkiem banku jest określenie w umowie warunków wypowiedzenia umowy i wskazanie organu jaki ma nadzorować sprawy związane z ochroną konsumentów.

Prawa i obowiązki kredytobiorcy.

Kredytobiorca ma swoje prawa i obowiązki. Może on spłacić kredyt przed terminem. Takie wcześniejsze wpłacenie kredytu może być obarczone dodatkową zapłatą prowizji od tego. Taka zapłata może zostać wpisana w umowę. Kredytobiorca może odstąpić od umowy w przeciągu dwóch tygodni od momentu zawarcia umowy. Zawierając umowę otrzymamy wzór takiego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli podpiszemy takie zerwanie umowy trzeba je dostarczyć do banku. W przypadku, kiedy kredyt został już nam wypłacony musimy go koniecznie zwrócić do banku. Może zdarzyć się sytuacja, kiedy chodzi o kredyt na zakupienie czegoś ze sklepu, a konkretnie za zakup na raty. W takiej sytuacji sklep jaki sprzedał nam na raty konkretną rzecz może już nie chcieć jej zwrotu. Należy mieć to pod uwagą, jeżeli chcemy zrezygnować z już udzielonemu nam kredytu. Dzięki zaciąganiu kredytów można bardzo często kupić wartościową rzecz, czy też nieruchomość na jaką sami nigdy nie uzbieralibyśmy pieniędzy. Kredyty są potrzebne i wielu osobom dają szansę na zrealizowanie marzeń. Należy tylko pamiętać, aby te marzenia były w ramach naszych możliwości.