Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Kredyt gotówkowy – najważniejsze informacje

Kredyt gotówkowy – najważniejsze informacje

Kredyt gotówkowy opiewa na znacznie mniejszą kwotę niż kredyt mieszkaniowy, co więcej generuje za sobą szereg dodatkowych kosztów którym będzie musiał sprostać potencjalny kredytobiorca. A zatem zanim podejmiemy ostateczną decyzję warto jest dowiedzieć się na jego temat jak najwięcej, a wszystko po to aby pożyczone od banku pieniądze nie stały się kosztownym kłopotem.

Zabezpieczenie kredytu

Z reguły banki wymagają od potencjalnego klienta minimalnego zestawu zabezpieczeń, zazwyczaj jest to tylko zaświadczenie dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Niektóre banki podchodzą do tego jednak nieco inaczej i oczekują od swoich kredytobiorców wykupienia dodatkowego ubezpieczenia spłaty kredytu, uzależniając przy tym warunki kredytowania od wniesienia składni. Zdecydowanie rzadziej spotykamy się dziś z bankami które będą wymagały od nas tak zwanego poręczyciela czy inaczej mówiąc żyranta czyli nic innego jak po prostu współ kredytobiorcy, ponieważ w przypadku kiedy my przestaniem spłacać kredyt to właśnie on będzie musiał robić to za nas. Innym rodzajem zabezpieczenia może być również weksel in blanco czy blokada środków na rachunku. Na polskim rynku bankowym pojawiają się również specjalistyczne typy pożyczek gotówkowych czyli np. zabezpieczonych zastawem rejestrowym na samochodzie.

Przeznaczenie kredytu

Podstawowym a zarazem jednym z największych kosztów kredytu są odsetki. Każdy bank podaje oprocentowanie w skali roku, nie może być ono wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej ustalonej przez NBP. Ostateczne koszty kredytu zależne są od oferty banku. Prowizja za przyznanie kredytu jest pobierana tuż po wypłaceniu kredytu i zazwyczaj doliczana jest do pierwszej raty bądź też zostaje rozłożona na raty. Do kosztów kredytu zaliczamy również ubezpieczenia które zaliczane są do odrębnej kategorii kosztów. Te koszty zabezpieczają przede wszystkim bank. Tego rodzaju ochrona jest bardzo zróżnicowana, zazwyczaj wygląda to tak że ubezpieczalnia zobowiązuje się spłacać za nas zaciągnięty dług w przypadku naszej długotrwałej choroby, śmierci czy też utratą pracy w zamian za otrzymaną składkę. Takie ubezpieczenie może mieć również znacznie szerszy charakter często obejmuje ono również ryzyko utraty pracy, bądź chwilowej niezdolności do pracy.

Banki bardzo często oferują nam obniżenie prowizji lub niższe oprocentowanie , w przypadku kiedy zdecydujemy się na wykupienie takiego dodatkowego ubezpieczenia.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO

Ten wskaźnik odzwierciedla relację pomiędzy wszystkimi kosztami jakie ponosi kredytobiorca, a kwotą otrzymanego kredytu. Końcowe oprocentowanie bierze pod uwagę zarówno wartość przepływów finansowych związanych ze spłatą kredytu w danym okresie trwania umowy kredytowej. Sposób obliczania RRSO jest identyczny w każdym banku, a dzięki temu ten czynnik może być obiektywnym narzędziem które umożliwi porównanie różnych ofert kredytu.