Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Jakie są zalety kredytów konsolidacyjnych?

Jakie są zalety kredytów konsolidacyjnych?

Kredyty konsolidacyjne są zobowiązaniami finansowymi, które kryją w sobie sporo pozytywnych aspektów. Warto być ich świadomym, ponieważ wiedza ta może się nam przydać podczas przeprowadzania procesu decyzyjnego. Na samym początku trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że kredyty konsolidacyjne nie są przeznaczone dla wszystkich – z założenia powstały one bowiem z myślą o osobach, które mają już na swoim koncie długi zaciągnięte w bankach. Konstrukcja kredytów konsolidacyjnych polega na tym, że łączy się istniejące zobowiązania w jedno – to daje szereg możliwości. Od strony formalnej powstaje więc nowe zadłużenie w miejsce starych – kredytodawca spłaca nasze aktualne długi, wierzyciele zostają zaspokojeni, a my stajemy się dłużnikami jednej instytucji bankowej.

Możliwość modyfikacji warunków spłaty aktualnych długów bankowych

Pierwszą z zalet kredytów konsolidacyjnych jest to, że przeprowadzenie operacji połączenia istniejących długów pozwala niejednokrotnie na pewne modyfikacje, co do warunków spłaty zobowiązania. Dochodzi bowiem do negocjacji umowy kredytu konsolidacyjnego z bankiem, a zatem na tym etapie można poczynić różnego rodzaju ustalenia. To, jakie rozwiązania uda się wypracować, zależy od okoliczności oraz od konkretnej oferty. Niemniej jednak z pewnością jest to bardzo interesująca opcja, ponieważ niejednokrotnie może istnieć potrzeba zmian w schemacie spłaty należności. W takich sytuacjach nieraz może się okazać, że kredyty konsolidacyjne stanowią duże wsparcie dla osób posiadających kilka długów bankowych.

Możliwość połączenia kilku istniejących długów w bankach w jeden

Drugą zaletą jest to, że poprzez kredyt konsolidacyjny dochodzi do połączenia kilku długów zaciągniętych w bankach w jeden. Od strony organizacyjnej ma to ogromne znaczenie. Nie trzeba bowiem zapamiętywać kilku odrębnych kwot i terminów płatności, a także innych danych związanych z przelewami. Nie trzeba zapisywać tych zestawów informacji oraz wykonywać kilku oddzielnych operacji bankowych. Wystarczy bowiem wykonać jeden przelew. Poza tym, jeżeli chcemy załatwić jakieś sprawy związane z naszymi zobowiązaniami, nie musimy już kontaktować się z kilkoma instytucjami – mamy bowiem na głowie tylko jedno zadłużenie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że sam ten element nie może być wyznacznikiem naszej decyzji, ponieważ liczy się całokształt zobowiązania finansowego, a zatem jego szczegółowe warunki mają tutaj kluczowe znaczenie. Niezbędne jest tutaj przeprowadzenie szeregu obliczeń oraz kalkulacji.