Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Inwestowanie w banku

Inwestowanie w banku

Wśród różnych sposobów inwestowania możemy wyróżnić lokowanie pieniędzy w różne produkty bankowe.

Inwestowanie pozwala na pomnożenie już posiadanych środków. Wśród sposobów inwestowania można wyróżnić te przynoszące duże zyski, ale niosące też ze sobą duże ryzyko utraty środków. Inne zaś na odwrót: nie przyniosą jakichś kolosalnych zysków, ale ryzyko jest znacznie niższe, a czasem niemal zerowe. Ci, którym odpowiada bardziej ta druga opcja i chcą mieć pewny zysk, powinni pomyśleć nad ulokowaniem swoich środków w jeden z produktów bankowych, jakim jest lokata bankowa lub też konto oszczędnościowe.

W każdym z tych przypadków kluczowe znaczenie odgrywa oprocentowanie, które decyduje o tym, jak wielki będzie zysk. Zarówno w kontach oszczędnościowych, jak i w lokatach, oprocentowanie to wynosi zwykle kilka procent. Ważny jest również rodzaj oprocentowania, a mianowicie to, czy będzie to oprocentowanie stałe, czy też zmienne. O ile w przypadku kont oszczędnościowych prawie zawsze będzie to oprocentowanie zmienne, to w przypadku lokat może z tym być różnie. Oprocentowanie stałe nie zmienia się przez cały okres trwania lokaty, więc daje ono pewność zysków o konkretnej wysokości. Oprocentowanie znamienne to z kolei z jednej strony pewne ryzyko niższego oprocentowania, co powodowane jest obniżką stóp procentowanych w czasie trwania lokaty, ale również możliwość większych zysków, jeśli stopy procentowe zostaną podwyższone. Duże znaczenie w obydwu przypadkach, czyli zarówno dla lokat bankowych, jak i dla kont oszczędnościowych ma częstotliwość kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja polega na tym, ze wypracowane już odsetki dolicza się do kapitału, który jednocześnie jest bazową kwotą do naliczania kolejnych odsetek. Dzięki takiemu dopisywaniu kolejne odsetki są naliczane od coraz większych kwot. Im wiec kapitalizacja będzie częstsza, tym lepiej.

Podstawową różnicą jeśli chodzi o konta oszczędnościowe i lokaty jest możliwość swobodnego dysponowana środkami. W przypadku lokat terminowych wcześniejsze niż termin zakończenia lokaty wypłacenie środków wiąże się z utratą odsetek. W przypadku kont oszczędnościowych środki można wypłacać praktycznie w dowolnej chwili, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba, a wypracowane odsetki nie przepadają. Oczywiście w miarę możliwości warto trzymać środki na koncie jak najdłużej, gdyż wtedy dłużej wypracowują zysk. Trzeba też zaznaczyć, że niemożność wypłacania środków wcześniej nie dotyczy tzw. lokat progresywnych, zwanych też dynamicznymi. Lokaty te otwierane są co prawda na określony termin, ale możliwe jest wypłacenie pieniędzy wcześniej i nie traci się wtedy odsetek. W przypadku konta oszczędnościowego nie jest też wymagany wkład własny i praktycznie każda minimalna wpłacona kwota wypracowuje zysk. Z kolei W przypadku lokat taki wkład jest najczęściej wymagany i jego wysokość warunkuje to, czy z posiadanymi środkami można daną lokatę otworzyć. Niewątpliwie dużą zaleta zarówno kont oszczędnościowych, jak i lokat jest to, że nie wymagają one jakiejś specjalistycznej wiedzy na temat inwestowania.