Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Gdzie oszczędza się najczęściej?

Gdzie oszczędza się najczęściej?

Lokowanie oszczędności, a także przechowywanie nadwyżek ekonomicznych to poważne zagadnienie, ponieważ żadne gospodarstwo nie chce stracić pieniędzy przez inflację, czy złe ruchy inwestycyjne wynikające z braku wiedzy lub doświadczenia. Gdzie zatem najczęściej lokuje się wygenerowane oszczędności?

Pieniądze trzymane na rachunkach osobistych

Czołówka to standardowe konto osobiste (ROR). Większość Polaków przechowuje pieniądze na rachunkach bez żadnego dodatkowego działania. Odsunięcie od lokat bankowych nastąpiło przez niskie stopy procentowe (referencyjna w NBP 1,5%, stopa depozytowa 0,50). Z raportów wynika również niechęć do opłacania podatku od zysków kapitałowych, który wynosi 19%. Nawet od niewielkich oszczędności trzeba opłacić podatek, co jest wręcz absurdalną praktyką uniemożliwiającą pokonanie procesów inflacyjnych. Seniorzy trzymają gotówkę w domu, co wynika z tradycji oraz strachu przed nowoczesnymi technologiami. W Polsce rynek lokat bankowych znajduje się na bardzo niskim etapie rozwoju. Jedyne możliwości to lokaty krótko lub długoterminowe dzielone na specjalistyczne, rentierskie, strukturyzacyjne, progresywne. Średnie oprocentowanie w większości lokat bankowych wygląda bardzo podobnie.

Od bezpiecznych po ryzykowne instrumenty oszczędnościowe

Nadwyżki kapitałowe lokuje się najczęściej od stopnia bezpieczeństwa w lokaty terminowe, nieruchomości, polisy powiązane z rynkiem kapitałowym, akcje spółek dywidendowych (giełdowych), obligacje. Do bardziej ryzykownych obszarów zalicza się antyki, inwestycje w przedsiębiorstwa, metale szlachetne (problematyka prawnych regulacji rynku).

Jak kształtuje się skłonność do oszczędzania?

Skłonność do oszczędzania rośnie wraz z wiekiem i stopniowo spada po przejściu na emeryturę. W grupie przedemerytalnej wynosi najwięcej. Wynika to prawdopodobnie z niewydolności systemu emerytalnego i niskich świadczeń. Bez oszczędności nie ma mowy o normalnym funkcjonowaniu budżetu domowego.

Główny błąd

Nie warto trzymać nigdy pieniędzy tylko na rachunku osobistym, co robi większość społeczeństwa, ale rozpocząć naukę oszczędzania od lokat bankowych po instrumenty rynku kapitałowego. Takie połączenie jest w stanie zagwarantować w miarę bezpieczne zyski na poziomie 5-7%, a zatem wartości oczekiwanych przez ludzi najbardziej skłonnych do oszczędzania.