Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Format kosztów w umowach o kredyt gotówkowy

Format kosztów w umowach o kredyt gotówkowy

Koszty występujące w kredytach gotówkowych nie przerażają już kredytobiorców, ze względu na ustawę antylichwiarską, a także na działania zmierzające do oczyszczenia branży z nieuczciwych podmiotów. Pojawia się jednak dalej kilka nieporozumień przy podpisywaniu umów o pożyczki gotówkowe. W artykule zobaczysz, na jakie koszty szczególnie warto zwrócić uwagę i w jaki sposób dokładnie porównywać oferty banków detalicznych, czy prywatnych firm pożyczkowych.

Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych i ochrona interesów kredytobiorcy

Na pewno ustawa antylichwiarska w znaczący sposób zmieniła obraz rynku kredytowego. Kredytobiorcy zyskali pewność, że przy spłacie nawet drobnego zobowiązania nie stracą nagle wypracowanego w trudach całego majątku rodzinnego. Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych dotyczy naturalnie pożyczek gotówkowych w bankach detalicznych i chwilówek, czyli zadłużenia mocno krótkoterminowego w parabankach, instytucjach pozabankowych. Jeżeli nie ufasz konkretnej instytucji finansowej sprawdź jej wiarygodność na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Monitoruj poza tym raporty pochodzące z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To pozwoli ci maksymalnie zabezpieczyć interesy. Oprocentowanie w kredytach gotówkowych kształtuje się zgodnie z polityką monetarną prowadzoną przez Narodowy Bank Polski. Nawet przy oprocentowaniu stałym wskaźnik zadłużenia zmienia się, jeżeli NBP podejmuje podobne decyzje. Z tego powodu najpopularniejszy format porównywania kredytów gotówkowych to marża i międzybankowa stopa WIBOR. Ta zmienia się stosunkowo rzadko, a jeżeli już się zmieni bank detaliczny wyśle ci odpowiednią informację w harmonogramie dalszych spłat. Nie musisz zatem monitorować wszystkich czynników spłaty zobowiązania. Wystarczy rozumieć podstawy.

Prowizja, jak się kształtuje w umowach o kredyt gotówkowy?

Pamiętaj poza tym, że prowizja nie jest odejmowana od kwoty netto kredytu gotówkowego, ale do niej dodawana. Co to oznacza w praktyce? Przy zadłużeniu na poziomie 50 000 złotych możesz mieć do czynienia z całkowitą spłatą na poziomie nawet 52 000 złotych. To oczywiście skala umowna, ponieważ prowizje różnią się u każdego kredytodawcy. Taka zależność jest widoczna w każdej umowie o kredyt gotówkowy, ale często nierozumiana przez kredytobiorców, którzy liczą, że dodatkowe koszty odejmie się po prostu od kwoty podstawowej. Tak niestety nie jest i trzeba to uwzględnić w planie długoterminowych spłat.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o kosztach kredytów gotówkowych?

Ubezpieczenie przy zadłużeniu krótkoterminowym jest zawsze opcjonalne (dobrowolne), a nie obowiązkowe, co jest często mylące podczas konsultacji z doradcami kredytowymi. Ubezpieczenie to dopiero racjonalny wybór przy bardzo dużych kwotach zadłużenia, gdzie jednak ochrona ubezpieczyciela bardzo się przydaje, nawet do uzyskania komfortu psychicznego. Czy teraz rozumiesz aspekt kosztów w kredytach gotówkowych?