Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Działanie parabanków w praktyce

Działanie parabanków w praktyce

Działalność parabanków jest coraz trudniejsza na krajowym rynku. Według branżowych raportów z oferty instytucji pozabankowych korzysta 1.5 – 2 mln Polaków, a w sezonach świątecznych jeszcze więcej. Chwilówka to jedno z najlepszych rozwiązań na wakacje, przy spłacie przeterminowanych należności, przy planowaniu świąt z najbliższymi, przy organizacji drobnych remontów. Jak wygląda funkcjonowanie parabanków w praktyce?

Parabank i praktyka obsługi klienta

Przez najnowsze zmiany prawne parabank to już nie jednoosobowa, zupełnie nieregulowana działalność gospodarcza, ale spółka z odpowiednim kapitałem. Dzięki temu zwiększa się w znaczący sposób zaufanie kredytobiorców. Komisja Nadzoru Finansowego przez zmianę systemu zakładania parabanku ma większy wpływ na monitorowanie branży, co prowadzi do zabezpieczenia interesów klientów. W parabankach występuje w dalszym ciągu wysoka elastyczność w udzielaniu kredytów krótkoterminowych. Główny produkt parabanku to chwilówka, najczęściej bardzo wysoko płatna przez udział kosztów pozaodsetkowych. Optymalizacja norm prawnych doprowadziła do ograniczenia kosztów pozaodsetkowych i limitów w opłatach windykacyjnych. Teraz kredytobiorca ma praktycznie pewność, że nie zapłaci za chwilówkę więcej niż 100% wartości pozyskanego kapitału. To bardzo dobra wiadomość, nawet w perspektywie zadowolenia społecznego. Parabanki działają na trudnym, jednak zyskownym rynku. Rynek pożyczkowy to wartość wielu miliardów złotych, a presja na pozytywne wyniki ekonomiczne stale rośnie. Parabanki obsługują klientów przez kanały stacjonarne, na dojazd, wyłącznie w trybie multimedialnym. Dojazd agenta parabanku do klienta w mniejszych miejscowościach to duża przewaga konkurencyjna. Niewielka pożyczka nie jest trudna w spłacie, a zatem parabanki charakteryzują się zachowaniem właściwej płynności. Parabanki wyspecjalizowały się w obsłudze klientów odrzuconych przez banki detaliczne, głównie przez wysokie standardy kontroli zdolności kredytowej. Parabanki biorą na siebie znacznie większe ryzyko obsługi kredytobiorcy, u którego wyraźnie widać pewne problemy z zarządzaniem budżetem gospodarstwa domowego.

Warto czytać umowy kredytowe

Wśród Polaków panuje przekonanie o szukaniu pomocy finansowej głównie w firmach pożyczkowych, u najbliższych. Rzadko dochodzi do podjęcia dodatkowego zatrudnienia. Pochodna takiego zachowania to niska wiedza ekonomiczna. Duży problem branży to nieuczciwe, lichwiarskie umowy. Tylko co drugi kredytobiorca czyta umowy z parabankiem „od deski do deski, a to ogromne zagrożenie dla finansów domowych. Działalność parabanków na krajowym rynku jest coraz bardziej regulowana, chociaż KNF jeszcze liberalnie podchodzi do niektórych podmiotów. Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych w umowach to największe bezpieczeństwo dla kredytobiorcy i do takich standardów warto dążyć. Co myślisz o nowoczesnych parabankach i ofercie chwilówek w Polsce?