Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Czy podniesienie stóp procentowych odbije się na rynku kredytowym?

Czy podniesienie stóp procentowych odbije się na rynku kredytowym?

Zarządzanie polityką monetarną w gospodarce narodowej ma wręcz kluczowe znaczenie dla zainteresowania rynkiem kredytów gotówkowych, hipotecznych, innych form zobowiązań. Czy wzrost stóp procentowych odbije się mocno na rynku kredytowym w przyszłości?

Zarządzanie inflacją obowiązkowe

Warto wiedzieć, że niskie stopy procentowe obowiązują już od ostatniego kryzysu finansowego zapoczątkowanego w Stanach Zjednoczonych. Kryzys finansowy spowodowała bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości w USA. Doszło do tego kredytowanie osób bez zdolności kredytowej. Sztucznie napompowane instrumenty w końcu straciły wartość i doprowadziły do bankructwa wielu podmiotów na rynku międzynarodowym. Konsekwencja kryzysu finansowego to naturalnie obniżenie długoterminowe stóp procentowych, aby ustabilizować inflację, a także zachęcić społeczeństwo do dalszego kredytowania potrzeb. W Polsce niskie stopy procentowe wiązały się z okresem deflacyjnym. Dopiero na przełomie 2017/2018 roku widać pogłębiające się procesy inflacyjne, co w końcu musi doprowadzić do zwiększenia stóp procentowych, aby opanować nadmierną inflację. Celem Narodowego Banku Polskiego jest opanowanie inflacji, aby zapobiec ogromnym załamaniom.

Drogi kredyt przy wysokich stopach procentowych

Wyższe stopy procentowe w praktyce oznaczają droższe kredyty każdego rodzaju. Przy wysokich stopach procentowych opłaca się generować nadwyżki kapitałowe samodzielnie i przekazywać je na lokaty bankowe, a nie korzystać z coraz droższych kredytów. Pierwsze podniesienie stóp procentowych nie odbije się na rynku znacząco, jednak pędząca inflacja doprowadzi do cyklu podwyżek stóp procentowych, co w konsekwencji doprowadzi do kolejnego kryzysu finansowego i bankructwa nowych podmiotów.

Cykl koniunkturalny, a stopy procentowe

Według Austriackiej Szkoły Ekonomii cykl zarządzania stopami procentowymi na globalnych rynkach doprowadza bezpośrednio do trudnych kryzysów finansowych. Wystarczy spojrzeć na wykresu sprzed kilu lat, aby potwierdzić podobne przypuszczenie. Kredytobiorca powinien orientować się w polityce monetarnej i poznać zasady rządzące stopami procentowymi, aby uniknąć przykrych konsekwencji ekonomicznych. Najlepsza pora na kredyt to zatem niskie stopy procentowe w perspektywie długoterminowej. Najgorszy czas na kredyt to coraz wyższe stopy procentowe z ryzykiem wystąpienia kryzysu. Można się spodziewać, że stopy procentowe wzrosną przy coraz większej inflacji. To nieuniknione zgodnie z nowoczesnym podejściem do kształtowania polityki monetarnej.