Czy zyski z Twoich lokat są zadowalające?

Sprawdź ranking najlepszych lokat

Sprawdź to!
Lokaty bankowe - Moja-Skarbonka

Analiza rynku – jak zmieni się ranking lokat w najbliższych miesiącach

Analiza rynku – jak zmieni się ranking lokat w najbliższych miesiącach

Aktualny ranking lokat nie wniósł wielkich rewolucji w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. Wciąż najlepszymi ofertami pozostają lokaty krótkoterminowe, w dodatku wyłącznie te objęte promocją dla nowych Klientów instytucji. Banki walczą o to by do ich placówek napływały nowe środki finansowe i w ten sposób cieszą się dużą popularnością produktów, które przyciągają konsumentów.

W połowie stycznia bieżącego roku miało miejsce kolejne spotkanie Rady Polityki Pieniężnej. Choć chwilowo nie podjęto żadnych decyzji odnośnie kolejnego zmniejszenia referencyjnych stóp procentowych, możliwe jest, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy nastąpi kolejna obniżka. Będzie to miało duży wpływ na cały rynek finansowy, m.in. także na produkty oszczędnościowe.

Śledź na bieżąco ranking lokat

Aby móc odpowiednio reagować na wprowadzane zmiany zacznij przynajmniej raz w miesiącu sprawdzać ranking lokat, dzięki temu będziesz na bieżąco weryfikować informacje o dostępnych produktach. To w znacznym stopniu pomoże Ci zdecydować w odpowiednim momencie co zrobić z oszczędnościami jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Ranking lokat najczęściej zawiera w sobie informacje dotyczące oprocentowania depozytu w skali roku, okres na jaki zawierana jest umowa z bankiem, a także warunki dotyczące możliwości utworzenia rachunku.

Co ma wpływ na wysokość odsetek?

Wysokość oprocentowania lokat bankowych zależy od referencyjnych stóp Narodowego Banku Polskiego. Natomiast ta wartość ustalana jest na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej. Powodem dla którego zmniejszono stopę procentową do rekordowo niskiego wyniku 2,00% jest trwająca wciąż deflacja. To zjawisko, które długotrwale wpływa na wzrost wartości waluty przy jednoczesnym spadku wartości usług oraz towarów. Aby zapobiec zmniejszeniu produkcji, ze względu na jej mniejszą opłacalność konieczna jest reakcja ze strony Rządu.

Członkowie RPP zapowiadają, że możliwe są kolejne obniżki stóp. Analitycy finansowi zgodnie prognozują, że nastąpi to prawdopodobnie do końca marca. Marek Belka, przewodniczący Rady a także prezes Narodowego Banku Polskiego ogłosił, że zmiany te są możliwe jednak nie przewiduje drastycznego spadku stóp ze względu na nieprzyjemne konsekwencje jakie mogłoby to przynieść m.in. wycofywanie pieniędzy z lokat i załamanie się rynku.

Jakie lokaty mogą na tym stracić?

Po ostatnim obniżeniu stóp procentowych banki bardzo szybko zaktualizowały ofertę standardowych produktów. Ucierpiały w szczególności lokaty długoterminowe, a także wszystkie pozostałe dostępne wszystkim Klientom banku. Jeżeli w najbliższych miesiącach nastąpi kolejne obniżenie, prawdopodobne jest to, że instytucje ponownie zareagują zmniejszając odsetki lokat, które skierowane są do osób decydujących się na produkty w standardowej ofercie. Istnieje tylko małe prawdopodobieństwo, że ucierpią na tym także lokaty promocyjne. Nie ma natomiast żadnych wątpliwości, że to wciąż te usługi będą najatrakcyjniejsze.